Reklamacije i povrat robe

Reklamacije i povraćaj sredstava

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je – isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.
Reklamacije slati na gordanavajagic@gmail.com Nakon što primimo Vašu reklamaciju ona će biti razmotrena u roku od deset radnih dana od podnošenja reklamacije, a kupac će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate na gordanavajagic@gmail.com. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

OBRAZAC REKLAMACIJE MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK ISPOD:

OBRAZAC REKLAMACIJE

ODUSTANAK OD UGOVORA

Predugovorno obaveštavanje potrošača vrši se tako što su kupcu pre plaćanja objašnjeni uslovi kupovine kao i prikaz specifikacija celokupne porudžbine.

Po aktuelnom Zakonu o zaštiti potrošača, član 27, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana. Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrasca za odustanak i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku
od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju odustanka potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.
Email adresa je gordanavajagic@gmail.com

U postupku reklamacija potrosac izdaje reklamaciju lično u objektu licu koje je zaduzeno za reklamaciju pozivom na broj, slanjem mejla uz obavezu potrošača da priloži račun ili bilo koji dokaz o kupovini i uz preporuku sačuvanu ambalažu.

Nakon izjavljene reklamacije potrošač dobija pisanu potvrdu o prijemu reklamacije ili će elektronskim putem potrošač biti obavešten o prijemu reklamacije odnosno biće mu saopšten broj pod kojim je ista zavedena u knjizi evidencije primljenim reklamacijama. Potrošač će u roku od 8 dana od prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem biti obavešten o ishodu reklamacije.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan načinom završetka reklamacije ima pravo da pokrene spor vansuskim putem u kome prodavac mora učestvovati.