Uslovi korišćenja

DMD SVET MODE (GORDANA ĆIRIĆ PR TRGOVINA NA MALO OBUĆOM, ODEĆOM, GALANTERIJOM I NAKITOM DMD SVET MODE SOMBOR) je pravno lice registrovano pri Agenciji za privredne registre sa matičnim br. 64530429, PIB: 109937603 i šifrom delatnosti br. 4771. Nalazi se na adresi Venac Stepe Stepanovića 24 u Somboru, Republika Srbija. 

Ovim Opštim uslovima prodaje i poslovanja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga onlajn prodavnice za fizička i pravna lica, kao i lica koja su zaključila ugovor u korist trećeg. 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA ONLAJN PLATFORME DMD SVET MODE UVODNE ODREDBE 

Definisanje Veb stranica DMD SVET MODE: 

https://svetmode.rs/ je adresa na koju se odnose sledeće odredbe, u slučaju akcija koje se deštavaju izvan ove veb adrese DMD SVET MODE ne snosi odgovornost. 

Opšti uslovi 

Opšti uslovi korišćenja usluga DMD SVET MODE su obavezujući za obe ugovorne strane i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom DMD SVET MODE i korisnika nije izričito ugovoreno drugačije. 

DMD SVET MODE je obavezna da opšte uslove kao i eventualne izmene istih učini javno dostupnim na internet stranicama DMD SVET MODE: https://svetmode.rs/

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 

Svi matetrijali u video formatu, kao i dokumenta, fotografije, ilustracije i žigovi i drugo, koji su objavljeni na ovoj platformi su u vlasništvu DMD SVET MODE. 

Sadržaj iz gornjeg stava ne može se koristiti ili mu se menjati integritet bez dozvole DMD SVET MODE. 

Korišćenje bilo kojeg dela ove veb stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili veb stranicu je strogo zabranjen bez dozvole DMD SVET MODE. 

Rešavanje sporova i nadležnost suda 

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne nesugasice povodom tumačenja i primene ovih Opštih uslova i zaključenih Ugovora rešavati dogovorno mirnim putem. 

U slučaju eventualnog spora koji može nastati povodom ovih opštih uslova i drugih ugovora, ugovorne strane određuju nadležnost suda u Somboru, kao i merodavno pravo Republike Srbije. 

1. Opis načina isporuke robe

Ukoliko određeni proizvod nije dostupan na stanju ili određena varijacija proizvoda DMD SVET MODE ima pravo da otkaže porudžbinu i o tome obavesti kupca putem emaila.

Isporuka u Srbiji: 

  • Za slanje pouzećem troškovi isporuke se računaju po važećem cenovniku BEX kurirske službe zavisno o težini naručenih proizvoda i adresi isporuke. Dostava se vrši BEX kurirskom službom i plaćanje se vrši direktno kuriru prilikom dostave i može da traje do 10 radnih dana od dana kreiranja narudžbine.  

Isporuka za inostranstvo 

Isporuka je moguća za bilo koju državu na svetu po važećem cenovniku za DHL  uslugu o kojoj će kupac biti obavešten pre slanja. 

Taksa na uvoz, carina 

U pojedinim državama moguće je da će carinska uprava tražiti plaćanje takse na uvoz. Ovi propisi variraju od države do države i savetujemo Vas da se raspitate da li to važi u vašem slučaju. Takse na uvoz su nepredvidljive i zavise od slučaja do slučaja i države prijema i njihovih lokalnih zakona. Trošak takse pada uvek na teret kupca. Imajte u vidu da vaša lokalana carina može tražiti od vas da platite dodatne uvozne dažbine. Savetujemo vam da se o tome konsultujete sa carinskim organima u vašoj zemlji.” 

“Please keep in mind that the shipment may be subject to your local customs import taxes. For more information on that, please contact your local customs office. 

Izjava o PDV-u

PDV nije uračunat u cene naših proizvoda zato što DMD SVET MODE nije obaveznik PDV-a.

Prikaz troškova isporuke u narudžbini

Troškovi isporuke narudžbine možete pronaći na adresi  https://www.bex.rs/cenovnikusluga.php

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

2. Rokovi dostave 

2.1 Procena roka za isporuku robe

Nakon slanja narudžbine u e-Prodavnici, za isporuku robe potrebno je:

Porudžbine iz Srbije:
Isporuka kurirskom službom – 1 do 10 radnih dana, u zavisnosti od vremena porudžbine i adrese isporuke

Porudžbine iz inostranstva:
Do 23 radna dana od dana narudžbine. 

3. Povraćaj robe 

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije. DMD SVET MODE garantuje povraćaj novca kupcu shodno ishodu reklamacionog procesa.

Više o uslovima reklamacija pogledajte pod reklamacije.
Kupac ima pravo da otkaže ugovor o kupovini shodno reklamacionom procesu datom na sajtu DMD SVET MODE.

4. Reklamacija u garantnom roku 

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je – isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Reklamacije slati na gordanavajagic@gmail.com. Nakon što primimo Vašu reklamaciju ona će biti razmotrena u roku od deset radnih dana od podnošenja reklamacije, a kupac će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

5. Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju 

Polisa privatnosti
Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika

DMD SVET MODE se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim opštim načelima :

– Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
– Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
– Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.
– Ograničava dostupnost vaših informacija.
– Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Politika zaštite privatnosti DMD SVET MODE

„U ime DMD SVET MODE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni
za obavljanje posla. Svi zaposleni u DMD SVET MODE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

Ova politika opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primenjuje na veb stranici https://svetmode.rs/ i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane DMD SVET MODE ili u njegovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovoj polisi.

Primenjivost ove polise ne važi na veb stranicama van domena DMD SVET MODE, a kojima se pristupa sa DMD SVET MODE veb stranice putem veza-linkova ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas potstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje DMD SVET MODE može prikupljati su:
– Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
– Informacije za isporuku (adresa za isporuku)
– Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

– prilikom onlajn registracije korisničkog naloga
– pri kupovini proizvoda
– korišćenjem nekog servisa ili usluge
– pri dostavi
– učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
– uspostavljanjem kontakta preko veb stranica
– učestvovanjem u drugim aktivnostima na DMD SVET MODE veb stranici

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

– popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
– obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
– organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
– ponuda novih proizvoda i servisa
– poboljšanje efektivnosti naših veb stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
– sprovođenje istraživanja i analiza
– slanje informacija u marketinške svrhe
– obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije “preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

Prosleđivanje ličnih informacija

DMD SVET MODE ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. 

Mogućnost ne prihvatanja marketinških aktivnosti
 

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju ne prihvatanja budućih marketinških obaveštenja sa našeg sajta.

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

– Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.
– Preko broja telefona +381 63 754 8857
– Putem slanja e-maila na adresu gordanavajagic@gmail.com sa nazivom odjava.
– Putem poštanske adrese :

Venac Stepe Stepanović, 25000 Sombor

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma, molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (n.p.r. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.

DMD SVET MODE će preduzeti neophodne korake kako bi implementirali Vaš zahtev za prestanak dobijanja marketinških obaveštenja. Molimo Vas da notirate da zbog obrade podataka, poštanskih i sistemskih rokova, ova procedura može potrajati 8 radnih dana za e-mail poruke i 6 nedelja za direktno slanje pošte. Dok ova promena ne stupi na snagu, moguće je da ćete u tom periodu i dalje dobijati naša marketinška obaveštenja.

Takođe treba notirati da i kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču DMD SVET MODE.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Prilikom kupovine putem interneta primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. DMD SVET MODE ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web stranice DMD SVET MODE koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime i adresa.

Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

Internet kolačić je mala datoteka koju veb stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše veb stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim veb stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup veb stranicama bez ponovne personalizacije.

Veb čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše veb stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš veb server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) veb stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji veb čitač koristite za pregled naših veb stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše veb stranice.

Veb stranice DMD SVET MODE koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim Web stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova.

Ažuriranje ličnih podataka 

DMD SVET MODE želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni. Obezbedili smo nekoliko različitih metoda za ažuriranje istih.

Ako ste kreirali korisnički nalog na DMD SVET MODE veb stranici, možete ažurirati Vaše podatke nakon prijave.

1.Pozovite naš broj telefona: +381 63 854 8857.Pošaljite zahtev na e-mail: gordanavajagic@gmail.com
3.Pošaljite zahtev na poštansku adresu:

Venac Stepe Stepanović, 25000 Sombor

U slučajevima da šaljete e-mail ili poštansko pismo, molimo Vas da obezbedite aktuelne informacije i promene koje želite da budu napravljene.

Sakupljanje informacija od dece

DMD SVET MODE neće svesno ili namerno sakupljati lične podatke od dece putem Interneta, koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece na internetu.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

1.Pozovite naš broj telefona: +381 63 754 8857
2.Pošaljite zahtev na e-mail: gordanavajagic@gmail.com
3.Pošaljite zahtev na poštansku adresu:

Venac Stepe Stepanović, 25000 Sombor

6. Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom onlajn kupovine 

Prilikom kupovine u internet prodavnici DMD SVET MODE poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najaktuelnije tehnologije.